Naša činnosť

Našou základnou činnosťou je výroba poľnohospodárskych výrobkov a ich predaj na domácom trhu.

Momentálne obhospodarujeme 1 040,56 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorú máme prenajatú od drobných vlastníkov a chováme cca 180 kusov zvierat.