Živočíšna výroba

V súčasnej dobe chováme cca 180 kusov zvierat. Veľkú časť našej produkcie tvorí hovädzí dobytok. Zameriavame sa na 2 plemená – Charolais a Slovenské strakaté. Ďalej chováme ošípané, sliepky, morky, husy a pre radosť detí a ako živé kosačky pre naše trávnaté porasty chováme aj pár kusov oviec a kôz. O všetky naše zvieratá sa staráme welfare spôsobom – sliepky a husi vo voľnom výbehu, hovädzí dobytok na pasienkoch.

.